Prijzen

Interieurfotografie

Tarief per uur: 85€

Tarief per halve dag (inclusief standaard nabewerking): 480€

Tarief per dag (inclusief standaard nabewerking): 840€

Onkostenvergoeding per km: 0,5€

 

Prijzen zijn exclusief btw.


Bedrijfsfotografie

Tarief per uur: 85€

Tarief per halve dag (inclusief standaard nabewerking): 480€

Tarief per dag (inclusief standaard nabewerking): 840€

Onkostenvergoeding per km: 0,5€

 

Prijzen zijn exclusief btw.


Heb je vragen? Of wil je graag een offerte voor een project op maat? Neem dan gerust even contact op!

of


 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.