Waarom ik me ging specialiseren in digitale storytelling?

Als je als ondernemer niet online aanwezig bent, besta je dan wel? 

De pandemie en zijn crisis heeft het belang van digitale marketing wel duidelijk gemaakt.

Dat je als ondernemer nog moeilijk zonder digitale marketing kan, dat staat vast.

Vorig jaar startte ik een postgraduaat "Digitale Storytelling" aan de Hogeschool PXL.

Waarom ben ik deze opleiding gaan volgen en wat houdt dat dan in?

 

 

Storytelling = Marketing

Mijn interesse in marketing is ontstaan tijdens mijn studies interieurarchitectuur.

Boeken als die van Paco Underhill, over de psychologie van shoppen, waren verplichte kost. Ik vond dat erg interessant en dus las ik ze met veel plezier. Ik ben altijd dat soort boeken blijven lezen.

Een van die boeken in mijn kast is “Alle marketeers vertellen verhalen” van Seth Godin. En zo komen we uit bij “storytelling”.

Een verhaal vertellen, en niet zomaar je product of dienst te koop aanbieden zonder daar goed over na te denken, daar komt het dus op neer.

 

 

 

 


Visual Storytelling

 

 

Als maker van beelden vind ik het ook leuk als ik een verhaal kan vertellen. Visual storytelling noemt men dat. Het is echter wel aangeraden om op voorhand na te denken over een aantal dingen.

Wat het doel is van die beelden?

Op welke manier passen deze bij jouw identiteit?

Wat is echt belangrijk voor jou?

 

 

 

 

 


Digitale Storytelling

 

Je hebt vast ook al eens achter je computer gezeten, starend naar het scherm. Klaar om je verhaal neer te schrijven, verder dan twee zinnen kom je niet…

Toen ik enkele jaren geleden wilde starten met mijn eigen bedrijf vond ik het een hele uitdaging om mijn eigen verhaal neer te schrijven en naar buiten te brengen. Want, hoe begin je daaraan? 

 

Zo volgde ik twee intensieve begeleidingstrajecten voor startende ondernemers vooraleer mijn verhaal ongeveer duidelijk werd.

Het werd me toen ook duidelijk dat digitale storytelling heel erg belangrijk is en me verder richting zou geven als ondernemer.

 

Daarom koos ik er dus voor om me verder te specialiseren in digitale storytelling, want hier kan ik mijn passie voor visual storytelling en mijn interesse in marketing in samenbrengen.

 

Digitale storytelling gaat over jouw verhaal, op welke manier dat je dat naar buiten brengt en het effect daarvan.

 

 

Gratis e-book

Gratis e-book

Maar ook mijn klanten worden er beter van. Want naast het maken van content op maat van hun identiteit kan ik hen ook adviseren over hoe dat te communiceren

Want welke kanalen gebruik ik daarvoor? Hoe moet ik mijn website vernieuwen? Of hoe giet ik dat in een post voor sociale media? Dat zijn maar enkele van de vele vragen die ik regelmatig te horen krijg van klanten. Een eenduidig antwoord is er niet, een magische formule ook niet.

Eén tip kan ik wel al geven: zorg voor een strategie!

 

Weet je zelf nog niet goed hoe aan je verhaal te beginnen, dan kan ik je alvast mijn gratis e-book aanraden. Je vindt hier praktische informatie om tot jouw verhaal te komen samen met tips en voorbeelden aan de hand van mijn ervaring.


Reactie schrijven

Commentaren: 0

 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.