Posts met de tag waarom02. september 2019
Wie kleine kinderen heeft kent het vast wel, de waaromvraag… En zelfs al geef je er antwoord op, er komt gewoon weer terug een “waarom?”.

 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.