Goede voornemens...

Een jaar is weer voorbijgevlogen, het lijkt wel gisteren dat 2019 begon en nu is het al 2020! 

Een nieuw jaar komt standaard met goeie voornemens en nieuwe doelen: meer sporten, een paar kilo afvallen, minder alcohol, meer tijd voor familie, minder schermtijd… zijn enkele van de vele goede voornemens die vele van ons ieder jaar opnieuw maken.

Laatst las ik in een artikel dat minder dan 10% er echter in slaagt om die voornemens een paar maanden vol te houden… oef, dan ben ik niet alleen… 😀

Voor vele ondernemers is het begin van het nieuwe jaar ook de start van het nieuwe boekjaar, ook dat gaat gepaard met nieuwe doelen. Aangezien onze maatschappij gebaseerd is op economische groei, ligt de focus bij veel ondernemers ook op economische groei…

Mijn doel dit jaar is om te kunnen blijven doen wat ik nu doe: het uitbouwen van mijn eigen zaak in combinatie met mijn rol als huisvader. - Even schetsen: mijn vrouw werkt fulltime voor een multinational en is daardoor ook geregeld een paar dagen in het buitenland en we proberen zoveel mogelijk tijd met onze kinderen door te brengen. –

Tot enkele jaren geleden werkte ik zelf ook als werknemer voor een internationaal bedrijf in de interieursector als ontwerper en ging ik regelmatig op verplaatsing.

Toen er eenmaal kinderen aan te pas kwamen merkte dat we dat in combinatie met onze jobs niet rond kregen. Als ik er nu op terug kijk, dat aspect heeft er ook mee voor gezorgd om te kiezen voor een leven als zelfstandig ondernemer.

Begin 2019 begon ik aan een begeleidingstraject naar zelfstandig ondernemen en 1 van de coaches zegt regelmatig dat het, in de meeste gevallen, 2 tot 5 jaar duurt vooraleer een zaak rendabel wordt. Ja, je leest het goed: 2 tot 5 jaar!

Ik ben nogal perfectionistisch van aard dus ik neem graag de tijd om de dingen goed te doen, dus waarom maar niet de tijd nemen om mijn zaak goed uit te bouwen, zoals ik het wil: met een visie, met werk dat ik graag doe, met mensen waarmee ik fijne samenwerkingen kan opzetten…

Ik kies er dus bewust voor om mezelf niet voorbij te lopen, maar mijn doelen niet te hoog te stellen, en geduld te hebben…

Het gaat trouwens niet om de bestemming, maar om de weg daarnaartoe, toch?

 

Hoe ga jij om met je doelen en de goeie voornemens van dit jaar?

 

Dit laatste inzicht kreeg ik trouwens laatst door het lezen van een artikel van Michael Simmons, dat ik via Linkedin aangereikt kreeg van Veerle Huygen, waarvoor dank! Je kan het artikel hier terugvinden. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0

 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.