Creative FairPlay

Laatst zag ik bij enkele vrienden op sociale media een leuke post verschijnen, zie de afbeelding hiernaast. In het kort komt het erop neer dat een restaurant vraagt aan een groepje muzikanten om gratis te komen spelen. De muzikanten antwoorden daarop vrij ludiek dat ze ook wel een gratis kok in huis willen nemen.

 

De berichten op sociale media lokken best wel wat reacties uit en velen vinden het herkenbaar. Muzikanten, fotografen, grafisch ontwerpers etc. krijgen die vraag wel vaker, snel een logo ontwerpen of wat foto’s nemen, hoeveel tijd kan dat kosten?

 

Ik moest meteen denken aan het “creative fair play”-manifest, dat Simon Gryspeert van Flanders DC laatst aanhaalde bij een sessie rond prijszetting bij VAKlab. Het betreft een positief manifest voor iedereen ter bevordering van wederzijds engagement en duurzame resultaten.

 

Hetzelfde onderwerp kwam ook terug tijdens een cursus die gegeven werd door Geert Knockaert, hij refereerde naar de hashtag #tegendebakker. De in Nederland vaker gebruikte hashtag over dingen die bedrijven wel durven te zeggen tegen freelancers maar niet tegen de bakker, bijvoorbeeld: een eerste taart gratis krijgen om daarna misschien meerdere taarten te kopen. Dat vraag je toch niet bij je bakker waarom zou je het bij iemand anders wel doen?

 

 

De waarde van creativiteit is niet altijd makkelijk te bepalen en mensen begrijpen soms ook niet hoeveel tijd er kruipt in het snel wat foto’s maken, want die foto’s moeten nadien ook nog geselecteerd, ontwikkeld, geëxporteerd en doorgestuurd worden.

Als startende ondernemer ondervind ik zelf ook dat het niet zo makkelijk is om hier mee om te gaan, want uiteraard doe je ook al eens graag iets terug voor mensen die je steunen, werk je in ruil voor andere diensten, probeer je ook een steentje bij te dragen aan de maatschappij en probeer je ook een klantenbestand op te bouwen. Het is soms wel wat moeilijker om de grens te bewaren, want je doet je vak in eerste instantie omdat je het graag doet maar het is ook wel de bedoeling dat je ervan kan leven.

 

Gelukkig zijn er nog bedrijven die vakmanschap en creativiteit wel naar waarde weten te schatten. ☺️

In een wereld waarin digitale fotografie toegankelijk is voor iedereen, waarin makkelijke instagramfilters snel mooie resultaten geven, is het als bedrijf nu net wel nodig om met professionele fotografen samen te werken, om net het verschil te maken met de massa en op die manier je verhaal met volle overtuiging te kunnen brengen.

 

Denk in het vervolg, als je met creatieve mensen werkt, zeker even na of je hetzelfde ook #tegendebakker zou zeggen?

Het “Creative Fair Play” manifest kan je trouwens hier terugvinden.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0

 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.