VAKlab

Bokrijk hoef ik jullie wellicht niet meer voor te stellen, het openluchtmuseum met de authentieke gebouwen aka “huisjes”, vakmensen, boerderijdieren en speeltuin kent iedereen.

 

Met BKRK “bokrijk brandmerkt” wil het ook de hedendaagse relevantie van dat vakmanschap aantonen en steunen. Elk jaar is er een thema waar onder andere nieuwe tentoonstellingen worden ontwikkeld en een ontwerpwedstrijd wordt georganiseerd. Een erg mooi verhaal met een reflectie naar vandaag.

 

En dan heb je VAKlab, het expertise- en dienstencentrum van Bokrijk rond vakmanschap en ondernemerschap. Hier worden vakmensen, starters en ondernemers begeleid in het realiseren van dromen.

In een van hun instagram stories zag ik laatst de volgende woorden voorbijkomen: Vertrouwen, Verbinden, Vakmanschap, 3 kernwaarden die dienen als basis voor VAKlab.

Je krijgt er het vertrouwen om te groeien tot ondernemer, je wordt verbonden met lotgenoten of andere mensen die je helpen groeien, vakmanschap als verbinding tussen al deze mensen.

Er worden allerlei activiteiten aangeboden, gaande van een passe-partout tot groepstrainingen, het aanbod kan je hier terugvinden.

 

Zelf volg ik er op dit moment de groepstrainingen voor starters, heerlijk om met een open geest en creatieve mensen om je heen na te denken over elkaars projecten, echt top! VAKlab is een open huis voor iedereen die vakmanschap een warm hart toedraagt.

 

Ik raad iedereen aan het openluchtmuseum eens te bezoeken, er werden (en worden) heel wat huizen gerestaureerd waarvan sommige ook verrassend nieuwe invullingen kregen. Zeker de moeite waard. Geef zeker een belletje als je in de buurt bent voor een kop koffie 🙂

Van donderdag 11 tot zaterdag 13 juli kan je me terugvinden in de escape room, een open atelier met verschillende disciplines met als doel om samen te werken aan grensverleggende toepassingen. Ik kijk er nu al naar uit!

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0

 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.